Facebook!
 Youtube!
 Twitter!

AKTUALNOŚCI

MECZ UJ vs MCK PK

W piątek, 7 czerwca 2013 r., w Centrum Sportu „Bronowianka” odbył się mecz towarzyski między drużynami Międzynarodowego Ce ... czytaj więcej

IV Międzynarodowy Konkurs Piosenki

Zapraszamy na IV Międzynarodwy Konkurs Piosenki o Nagrodę JMRektora Politechniki Krakowskiej, który odbędzie się 23 kwietnia 2013 ... czytaj więcej

MOKS PK czytaj więcej
MOKS PK czytaj więcej
KURS RYSUNKU ODRĘCZNEGO czytaj więcej
MOKS PK czytaj więcej

MOKS

Celem Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studentów PK jest inspirowanie, animowanie i wspieranie dialogu międzykulturowego; promowanie kulturowej różnorodności w środowisku studenckim i akademickim oraz propagowanie polskiej kultury wśród cudzoziemców.

Ośrodek jest miejscem twórczej ekspresji, dialogu i wzajemnego oddziaływania młodych ludzi reprezentujących bardzo odmienne tradycje kulturowe i różne postawy wobec świata.

W przyjaznej atmosferze i przez otwartą dyskusję staramy się promować idee tolerancji światopoglądowej i szacunku dla etnicznej i kulturowej różnorodności. Doświadczenia studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej wskazują, że takie wartości należy i można skutecznie kultywować.

W MOKSie, studenci mają okazję bezpośrednio wymieniać doświadczenia kulturowe z wielu zakątków Świata, który jest naszym wspólnym dziedzictwem i wspólną przyszłością. Uczestnictwo w większości wydarzeń organizowanych przez MOKS PK jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w naszych przedsięwzięciach. Chcemy integrować międzynarodową społeczność Politechniki Krakowskiej i środowisko akademickie Krakowa. PREZENTACJE STUDENTÓW MCK PK

MOKS kontynuuje wieloletnią działalność kulturotwórczą Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK, którego tradycją są cotygodniowe wykłady i studenckie prezentacje, dotyczące problemów rozwojowych, procesów urbanizacyjnych, konfliktów kulturowych i politycznych, wartości dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych, ekologii, demokracji, edukacji, gospodarki, handlu, itp. Wszyscy studenci MCK PK opracowują i prezentują raporty na temat stanu środowiska, kultury, i gospodarki w krajach swojego pochodzenia. Od czasu powstania MOKSU, prezentacje międzynarodowej społeczności studentów MCK są otwarte dla wszystkich zainteresowanych harmonogram prezentacji

WYŚWIETL GALERIĘ

Wykonanie AMPTECH